You are currently viewing U POSETI EURO INFO POINTU (EUIP) U NOVOM SADU

U POSETI EURO INFO POINTU (EUIP) U NOVOM SADU

Predstavnici udruženja „Dunav 1245“ i opštine Sremski Karlovci su posetili EUIP sa ciljem razmatranja njihovog eventualnog učešća i stručne podrške tokom realizacije Programa konferencije „Prava građana u EU“ koja se održava 9-11. decembra 2016. u Sremskim Karlovcima u okviru projekta „Putevima EU“.

Ova podrška je dobijena i možemo očekivati da će predstavnici Euro Info Pointa iz Novog Sada biti naši gosti i stručna podrška tokom rada na Konferenciji.

Euro Info Point je deo mreže sa preko 350 kancelarija u Evropi, ali i van Evrope koja raspolaže ogromnom bazom pitanja i odgovora na najrazličitija pitanja i od velike je pomoći u nalaženju i tumačenju odredbi važeće regulative u EU, informisanju i olakšavanju biznis-to-biznis saradnje i poslovanja.