You are currently viewing ZAŠTITA KULTURNOG PREDELA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

ZAŠTITA KULTURNOG PREDELA OPŠTINE SREMSKI KARLOVCI

Predstavnici Sekretarijata su u Ekološkom centru Pokreta gorana Vojvodine predstavili idejno rešenje zaštite kulturnog predela opštine Sremski Karlovci.

Predstavnici javnog i privatnog sektora lokalne zajednice su prisustvovali prezentaciji i uzeli aktivno učešće u diskusiji koja usledila nakon prezentacije.

Prema iznesenom konceptu zaštite, na teritoriji opštine je identifikovano 9 zona u kojima je potrebno ostvariti specifičan vid zaštite. Disksuija se najviše odnosila na zonu zaštite Starog Dunava sa aspekta korišćenja ovog dela obale kao veze grada sa rekom Dunav i stavljanja u funkciju ove zone u svrhu jačanja lokalnog turističkog potencijala.

zastita1
zastita2
zastita3
zastita4
previous arrow
next arrow