You are currently viewing LAG SARADNJA: ČEŠKA DELEGACIJA U POSETI LAG FRUŠKA GORA-DUNAV

LAG SARADNJA: ČEŠKA DELEGACIJA U POSETI LAG FRUŠKA GORA-DUNAV

Tokom 14. i 15.-og februara 2017. je realizovana poseta 5-člane češke delegacije iz češke LEADER mreže koju je predvodio g. Roman Haken, član Evropskog odbora za socijalni i ekonomski razvoj. Ostali članovi delegacije su bili predstavnici 3 češke lokalne akcione grupe. Domaćin češkoj delegaciji su bili članovi Upravnog odbora LAG Fruška gora-Dunav, a opština Beočin je bila domaćin.

Poseta je započela sastankom u zgradi pokrajinske vlade gde su predstavnici Sekretarijata za polјoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo zvanično primili delegacije gostiju i domaćina. Predstavnici ispred Sekretarijata su bili g. Dušan Teofilović, pomoćnik sekretara, g. Slobodan Teofanov, načelnik i g. Miloš Šešlija, sam. stručni saradnik.

Nakon sastanka u zgradi pokrajinske vlade, lјubaznošću g. Milinkovića, predsednika opštine Beočin, dalјi rad domaćina i gostiju se odvijao u objektu pokrajinske vlade na Andervlјu, na Fruškoj gori u opštini Beočin. Predstavnici Dunava 1245 su uzeli aktivno učešće u ovom radu.

cesi2
cesi3
cesi1
previous arrow
next arrow