You are currently viewing SEMINAR „INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE – CIVILNI DIJALOG“

SEMINAR „INSTRUMENTI I INOVATIVNI ALATI ZA OBLIKOVANJE PROGRAMA PARTICIPATIVNE DEMOKRATIJE – CIVILNI DIJALOG“

Članovi Dunava 1245 su uzeli učešće na ovom Seminaru organizovanom kao jedna od aktivnosti u okviru projekta „Putevima EU“. Delegaciju Dunava 1245 su činila gospoda: Mile Milunović, Radovan Mišić, Josip Varga i Radovan Ilić. Srbiju su na ovom događaju predstavljali partneri Dunav 1245 i opština Sremski Karlovci.

G. Radovan Mišić i g. Mile Milunović su po dolasku, zajedno sa predstavnicima drugih partnera primljeni kod gradonačelnika grada Doboj u svojstvu predstavnika naše organizacije, a onda su tokom 3 dana aktivno radili u okviru predviđenog programa seminara.

Ljubazni domaćini su se svojski potrudili da se gosti osećaju prijatno i da im boravak u Doboju bude zanimljiv. Tome je doprineo i Koncert Etno grupe „Iva“ i KUD Doboj, održan u Centru za kulturu i obrazovanje, gde je gostima predstavljen segment kulturne baštine domaćina prikazan modernim sredstvima, bliskim današnjem trenutku u kome živimo.

Serija radionica je otvorila čitav niz tema i pomogla da se gosti i učesnici aktivno uključe i kroz diskusiju razmene svoje stavove i svi zajedno steknu širu sliku na temu odnosa javnog i civilnog sektora i modela za ostavrivanje dijaloga između aktera iz ovih sektora.

 

Doboj1
Doboj2
Doboj3
Doboj5
Doboj7
Doboj8
Doboj9
Doboj11
Doboj12
Doboj13
Doboj14
Doboj15
Doboj17
Doboj18
Doboj19
previous arrow
next arrow