You are currently viewing ODRŽANO SLUŽBENO OTVARANJE PROJEKTA ‘SMUG EU’

ODRŽANO SLUŽBENO OTVARANJE PROJEKTA ‘SMUG EU’

Dana 12.11.2017. održana je Uvodna konferencija na projektu „Male opštine protiv euroskepticizma“ (skr. SMUG), u organizaciji dmaćina i vodećeg partnera LAG PRIZAG iz Novog Marofa, Hrvatska.

Učšće u radu Konferencije su uzeli predstavnici partnerskih zemalja: Rumunije, Mađarske, Letonije, Bugarske, Slovenije, Makedonije, Srbije i Portugalije.

Uvodna predavanja su održali predsednik opštine Novi Marof, predstavnica Hrvatske u EU parlamentu i predstavnik Zagrebačkog sveučilišta, koji su izlagali svoja i naučna saznanja na ovu temu, koja postaje sve značajnija sa prepoznavanjem krize prisutne u EU. Živa diskusija je obeležila ovaj deo Konferencije i probila predviđeno vreme trajanja.

Sastavni deo Konferencije je bio i obilazak znamenitih mesta i manifestacija na teritoriji 11 opština koju pokriva LAG PRIZAG koji se završio radnom večerom u centru Starog Grada u Varaždinu.

Učesnici su dobili priliku da se upoznaju i druže u opuštenoj i inspirativnoj atmosferi, a domaćini su sa svoje strane učini sve u organizacionom i ljudskom smislu da omoguće gostima što ugodniji i kvalitetniji boravak.

 

khrvatska1
khrvatska2
khrvatska4
khrvatska5
khrvatska6
khrvatska7
khrvatska8
khrvatska9
khrvatska10
khrvatska11
khrvatska12
khrvatska13
previous arrow
next arrow