You are currently viewing DRUGI DOGAĐAJ U OKVIRU PROJEKTA ‘SMUG EU’, TORES NOVAS, PORTUGAL

DRUGI DOGAĐAJ U OKVIRU PROJEKTA ‘SMUG EU’, TORES NOVAS, PORTUGAL

Drugi događaj na projektu SMUG EU: „Čujte reč mudrosti“ je organizovan 28. februara i 1. marta u Torres Novas, Portugal. Većina građana koji su uzeli učešće je došla sa lokala ili u svojstvu međunarodnih gostiju.

Konferencija je započela uvodnom sesijom i pozdravnom rečju. Prezentovan je projekat I njegovi ciljevi, a potom i značajni gosti koji su vodili rad sesija.

Debatu je vodila Margarida Marques, član portugalskog parlamenta, koja je govorila o uzrocima euroskepticizma. Pomenuti su sledeći faktori, kao najznačajniji:

  • 1. Uticaj lokalnih političara
  • 2. Migrantska kriza I zabrinutost za nacionalnu bezbednost
  • 3. Bregzit
  • 4. Ekonomska kriza
  • 5. Populistički pokreti

Nakon toga su otpočele debata u 3 različliote prostorije na 3 teme:

  1. 1. EU mogućnosti za finansiranje su adekvatne i svima jednako dostupne – tačno ili netačno;
  2. 2. EU omogućava zemljama politički nezaviosno delovanje – tačno ili netačno;
  3. 3. Kako da promenimo negativnu percepciju EU?

Ponuđena su i 2 predloga rešenja:

  • 1. Bolje informisanje građana na lokalnom nivou;
  • 2. Bolje informisanje putem EU medija.

Teme su privukle učesnike, a u nekim momentima su diskusije postajale vrele. Na temu mogućnosti finansiranja zaključeno je su sredstva dovoljna, ali ne i adekvatno distribuirana. Na temu političke nezavisnosti koplja su se lomila bez konačnog rešenja. Treća tema je iznedrila mnogo novih ideja kako informisati građane.

Nakon debata je organizovana poseta kompanijama Digidelta i Esteiros gde su pokazana vrhunska tehnološka dostignuća uz pomoć finansiranja iz EU. Treća poseta je omogućila učesnicima da se upoznaju sa Start Up Torres Novas – opštinskim projektom koji podržava inkubaciju novih poslovnih ideja, uz podršku fondova EU.

Tokom drugog dana učesnici su posetili lokalni muzej gde je nakon posete, obezbeđen prostor za rad na zajedničkom okruglom stolu, gde su izlistani uzroci euroskepticizma koji nisu pominjani prethodnog dana. Posebno je naglašen značaj razvijanje osećaja zajedništva I solidarnosti u okviru EU, kako na nivou mladih, tako i starijih građana.

Rad na Konferenciji je završen organizacijom konferencije za medije, a potom su se učesnici posvetili sumiranju i načinima širenja informacija o projektu.

Predstavnik ispred udruženja Dunav 1245 je bio naš mladi član Radovan Ilić, a pored našeg udruženja, učešće su uzeli i predstavnici opštine Sremski Karlovci.

smugSlika1
smugSlika2
smugSlika3
smugSlika4
smugSlika5
smugSlika6
smugSlika7
previous arrow
next arrow