You are currently viewing ČETVRTI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA „SMUG“, KRUŠEVO, MAKEDONIJA 18. DO 21.O9. 2018.

ČETVRTI DOGAĐAJ U SKLOPU PROJEKTA „SMUG“, KRUŠEVO, MAKEDONIJA 18. DO 21.O9. 2018.

U Kruševu, Makedonija, održan je četvrti događaj u sklopu projekta „SMUG“. Domaćin je bio partner na projektu LAG AGRO LIDER Krivogaštani.

Održana je javna rasprava na temu „Preko druge tačke gledišta“ na kojoj je učestvovalo 80 učesnika iz devet evropskih zemalja ( Hrvatska, Slovenija, Latvija, Rumunija, Bugarska, Portugal, Mađarska, Srbija i Makedonija).

Prvog dana nakon pozdravnih reči makedonskog tima i lidera projekta održana je debata „Neka se čuje vaš glas“ članstvo u EU da ili ne. Učesnici su podeljeni u tri grupe, svaka grupa je imala svog moderatora. Naši učesnici su bili u grupi sa građanima Makedonije kao predstavnici zemalja koje su u predpristupnoj fazi ulaska u EU. Napravljene su dve podgrupe onih koji su za ulazak u EU i onih koji su protiv. Javno su izneti stavovi jednih i drugih.

Nakon pauze održan je okrugli sto „ Govorite“ na temu: Prednosti i mane EU.

Drugog dana učesnike je pozdravio gradonačelnik grada Kruševo gospodin Tome Hristoski.Potom je organizovan referendum, postavljena je kutija i učesnicima podeljeni glasački listići sa pitanjem „Ako bi ste danas morali da izaberete, da li bi ste glasali ZA ili PROTIV članstva vaših država u EU?“.

Popodne je organizovan odlazak svih u Ohrid, bili smo gosti gradonačelnika Ohrida, organizovan je turistički obilazak grada.

U realizaciji ovog događaja učestvovalo je 35 građana Sremskih Karlovaca koji su se vratili bogatiji za nova znanja, iskustva, projektne ideje i prijateljstva.

smug4dog8
smug4dog9
smug4dog1
smug4dog2
smug4dog3
smug4dog4
smug4dog5
previous arrow
next arrow