„DUNAV 1245“ U NOVOM MESTU , SLOVENIJA

„DUNAV 1245“ U NOVOM MESTU , SLOVENIJA

Održan je peti događaj u sklopu projekta „SMUG“ („Male opštine protiv euroskepticizma“) u Novom Mestu, Slovenija 7. i 8. decembra 2018 godine.

Iz Srbije učesnici su bili predstavnici Opštine Sremski Karlovci i udruženja građana „Dunav 1245“. Omogućili smo učenicima Karlovačke gimnazije I predstavnicima udruženja “Društvo za negovanje tradicija I razvoj Sremskih Karlovaca”, “Kolo srpskih sestara” i “Centar za afirmaciju slobodne misli” iz Sremskih Karlovaca da učestvuju u događaju, upoznaju se sa inostranim partnerima, stvore nove kontakte za saradnju. Na ovaj način smo razvili i međusobnu saradnju lokalnih aktera.

Događaj je okupio preko 100 učesnika iz devet evropskih zemalja (Slovenija, Rumunija, Makedonija, Mađarska, Bugarska, Latvia, Portugalija, Hrvatska i Srbija), bilo je mnogo diskusija, razmena iskustava i druženja na međunarodnom nivou.

U ranim jutarnjim satima pre početka rada upriličen je sastanak naših i predstavnika grada Novog Mesta i Regionalnog razvojnog Centra Novo Mesto (predstavlja 22 Opštine iz tog dela Slovenije) na kome smo mi predstavili projektnu ideju za zajedničko učešće na Programu HORIZON 2020 . Dogovoreni su dalji koraci, radimo na razradi ideje i okupljanju relevantnih partnera iz drugih zemalja.

Prvog dana učesnike je pozdravio gospodin Boštjan Groebler zamenik gradonačelnika Novog Mesta i gospodin Dragutin Hendelja potpresdsednik LAG-a PRIZAG-a.

Nakon kratkog uvoda u projekat i rezultata prethodnih događaja , prezentaciju o EU i Sloveniji održao je dr Milan Brglez potpredsednik odbora Narodne skupštine za Evropsku uniju i predsdnik Narodne skupštine.

Nakon kratkog uvoda u projekat i rezultata prethodnih događaja , prezentaciju o EU i Sloveniji održao je dr Milan Brglez potpredsednik odbora Narodne skupštine za Evropsku uniju i predsdnik Narodne skupštine.

Zatim je održana konferencija za štampu i radionica „Neka se čuje glas“. Učesnici su podeljeni u četiri grupe:

  • 1. grupa na temu „Šta možemo učiniti za bolju EU“
  • 2. grupa na temu „Šta nam treba kao građanima EU“
  • 3. grupa na temu „Kako se boriti protiv euroskepticizma“
  • 4. grupa na temu „Evroskepticizam kod novih članova, starih članova i onih koji nisu članovi“
Sve grupe su imale zanimljive diskusije o navedenim pitanjima.
Posle podne učesnici su posetili Dolenjski muzej koji izgrađen uz pomoć sredstava EU.

Drugog dana održane su prezentacije udruženja Društvo Machovog nasleđa Gorjanci, Zavod za migracije Slovenije i Nefiks. Sve organizacije aktivno rade na projektima i EU fondovima.

Poslednja radionica „Dizajniranje kampanje za eurooptimizam“ održana je kao Vorld Cafe. Učesnici su iznosili različita medijska i marketinška rešenja koja se mogu koristiti za uspostavljanje evrooptimizma.
Nakon rezimiranja rezultata, upriličena je poseta GRM u Centru za biotehnologiju i turizam.
 
smug5d16
smug5d14
smug5d15
smug5d12
smug5d9
smug5d11
smug5d2
smug5d4
smug5d5
smug5d7
smug5d13
smug5d8
smug5d10
smug5d1
previous arrow
next arrow