You are currently viewing ZAVRŠEN PROJEKAT “ MALE OPŠTINE PROTIV EUROSKEPTICIZMA – SMUG EU “

ZAVRŠEN PROJEKAT “ MALE OPŠTINE PROTIV EUROSKEPTICIZMA – SMUG EU “

Dvodnevnim događanjem koji je započeo u petak 08. marta 2019., a u subotu 9. marta 2019. završio se službeni deo projekta „Male općine protiv euroskepticizma – SMUG EU”. Događaj je okupio najviše učesnika do sada, u dva dana na događanju je učestvovalo 136 predstavnika partnera, članova LAG-a, volontera i učenika srednje škole. Na događaju je sudelovalo svih 15 projektnih partnera iz 9 zemalja.

Sremske Karlovce je predstavljao 21 učesnik I to 17 ispred Udruženja “DUNAV 1245” i 4 ispred opštine Sremski Karlovci.

Prvog dana organizovan je obilazak kulturnog dobra Dvorac Trakošćan, srednjevekovno utvrđenje nastalo u 14 veku.

Na događanju su se usaglašavali dosadašnji zaključci vezano na temu euroskepticizma u malim opštinama te je napravljen rezime svih dosadašnjih aktivnosti na projektu.

Predsjednica LAG PRIZAG Nevenka Benjak obratila se svim partnerima te im zahvalila na trudu i radu koji su uložili u realizaciju projekta, a posebno se zahvalila voditeljici projekta SMUG EU Jasmini Bočkaj, koja je vodila i koordinirala gotovo sve aktivnosti na projektu.

Po završetku aktivnosti učesnici ispred Udruženja “DUNAV 1245” su organizovano posetili grad Varaždin.

 

smugZavrsna1
smugZavrsna2
smugZavrsna3
smugZavrsna4
smugZavrsna5
smugZavrsna6
previous arrow
next arrow