You are currently viewing DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“

DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“

U cilju upoznavanja sa iskustvima partnerskih udruženja iz regiona i Evrope u vezi sa aktivnim učešćem građana u rešavanju problema lokalne zajednice, delegacija Udruženja Dunav 1245 iz Sremski Karlovaca prisustvovala je Međunarodnoj konferenciji u okviru projekta „Europe is cool“ koja je održana u Novom Mestu, Slovenija između 12-15 juna 2019.

Na samoj konferenciji je kroz tri perspektive, teorijsku, praktičnu i političku, razmatran problem integracije migranata u savremeno evropsko društvo. Istupanje gospođe Marine Lukšić Hacin je imalo za cilj da predstavi teorijske i sociološke aspekte migratornih kretanja. Razgovaralo se o razlikama koje principi multikulturalnosti i interkulturalnosti i o potrebi odbacivanja kulturalizma kao jedne vrste rasizma kako bi ljudi različitog nasleđa bili integrisani u jedinstvenu zajednicu.

Opštu, političku perspektivu problema migratornih kretanja je predstavio novoizabrani slovenački predstavnik u Evropskom parlametnu dr Milan Brglez. Govoreći iz perspektive političara socijaldemokratske orjentacije, on je naglasio potrebu jačanja solidarnosti između različitih evropskih društava kako bi integracija pridošlica bila uspešnija i kako bi rezultiralo jačanjem evropskog projekta.

Pored integracije stranaca, teme o kojima se razgovaralo su očuvanje kulturne baštine i njen značaj za Evropu, kao i obilazak rekonstruisanog centra Novog Mesta koje sad predstavlja izuzetnu ambijentalnu celinu.

Doktor Vedrana Vidrih Perko je održala zanimljivu prezentaciju značaja evropskog kulturnog nasleđa i naglasila da evropsku kulturu treba posmatrati integralno kako bi ona zaista bila faktor integracija a ne podela, dok je dr Tomaž Slak sa Arihitektonskog fakulteta kroz šetnju centrom Novog Mesta a na primerima rekonstruisanih građevina i ambijentalnih celina opisao primenu novih tehnologija u zaštiti starih arhitektonskih celina.

Poslednjeg dana boravka u Novom Mestu, predstavnici Udruženja Dunav 1245 su prezentovali Sremske Karlovce na Međunarodnom sajmu kulture i kulinarstva, manifestaciji koja se održavala u Novom Mestu. Cilj sajma kulture i kulinarstva jeste upoznavanje slovenačke javnosti sa tradicijom i običajima i turističkim potencijalima različitih destinacija.

euIsCoolFinal1a
euIsCoolFinal2a
euIsCoolFinal3a
euIsCoolFinal4a
euIsCoolFinal5a
euIsCoolFinal6a
previous arrow
next arrow