You are currently viewing PREDSTAVNICI „DUNAV 1245“ U POSETI KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE

PREDSTAVNICI „DUNAV 1245“ U POSETI KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Dana 08.avgusta 2019 godine predstavnici udruženja „Dunav 1245“ posetili su Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije gde ih je primila gđa Jelena Todorović savetnica za sprovođenje projekata i praćenje sprovođenja projekata.

Razgovor se vodio na temu realizacije projekta „Evropska osa zapad – istok“ u okviru Programa Evropa za građane, mera Bratimljenje gradova gde učestvuje 10 partnera iz 5 evropskih država, a „Dunav 1245“ je vodeći partner. Upoznali smo gđu Jelenu Todorović sa aktivnostima koje smo učinili dosad u pripremi realizacije događaja, predstavili šta još trebamo da uradimo kako bi događaj protekao u skladu sa našom aplikacijom.

Gđa Todorović je izrazila spremnost da pomogne u delu gde Kancelarija to može da uradi, upoznala nas je sa informacijama o budućnosti ovog Programa i ponudila savete kad je u pitanju učešće na ovom programu. Dogovorili smo se da bude naš gost na događaju i da uzme učešće u jednom od predviđenih formata na kom će između ostlog prezentovati Program.

Zahvaljujemo se Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije na toplom prijemu i razmeni informacija koje će nam koristiti u daljem radu.