You are currently viewing REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

U okviru projekta European AWE, organizovano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za učešće građana u izradi evropskih politika. Na sastancima je radilo više od 360 građana iz 5 zemalja Evropske Unije i zemalja kandidata za ulazak u EU.

Naredni događaj je međunarodna konferencija “Evropska Osa Zapad-Istok”, koja je održana u na mestima i objektima od istorijskog i kulturnog značaja u Sremskim Karlovcima u Srbiji, u periodu 6-8. septembra 2019.

10 partnera iz 5 zemalja sa preko 200 učesnika iz zemlje i inostarnstva je radilo na trodnevnoj međunarodnoj Konferenciji “Evropska Osa Zapad-Istok”. Tokom Konferencije partneri su imali priliku da prezentuju svoje lokalne zajednice i razmene informacije o razvojnim planovima. Građani su u Karlovačkoj gimnaziji u formi grupnog rada uzeli učešće na 6 međunarodnih radionica na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“, kao i na teme u oblasti vinarstva i marketinga vina u EU.

Radionicu na temu razvojnih perspektiva EU su držali mladi učesnici iz 5 zemalja u formi Debate Evropskog parlamenta mladih o uticaju i učešću mladih u sagledavanju izazova i formulisanju ovog razvoja.

Radionicu na temu jačanja razumevanja i uključivanja građana u proces kreiranja evropskih politika je vodila Jelena Todorović, savetnica za sprovođenje projekata vladine Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Održana je 1 međunarodna radionica u formi istorijskog časa na temu „Sremski Karlovci kroz istoriju“ sa osvrtom na potpisivanje Karlovačkog mira kao prekretnice u složenim odnosima između istočnih i zapadnih sila i dugoročnog uticaja ovog događaja na njihove odnose do danas.

U dvorištu Karlovačke gimnazije je održana 1 međunarodna radionica u formi interaktivnog performansa novosadske pozorišne trupe Drž’-ne-daj na temu Evroskepticizma kojom su izvođači na specifičan način predstavili istorijat stvaranja i značaja EU za evropske nacije i pozvali učesnike da uzmu aktivno učešće i daju svoje viđenje o razvojnim perspektivama EU.

U kancelariji vodećeg partnera „Dunav 1245“ je održana međunarodna radionica na temu dalje saradnje na kojoj su radili predsatavnici 10 partnera. Zajednički je usaglašeno da će akcenat u daljoj saradnji biti uključivanje svih partnera u program EU „Erazmus +“, uz aktivnu podršku partnera koji već rade na projektima u okviru ovog programa.

Svih 10 partnera je u zgradi Magistrata potpisalo Memorandum o saradnji, kao formalnom temelju dalje saradnje.

awe2
awe3
awe4
awe5
awe6
awe7
awe8
awe9
awe10
awe11
awe12
awe1
previous arrow
next arrow