Odobren projekat „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“

Odobren projekat „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“

PROGRAM: projekat u sklopu projekta Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske uz podršku Opštine Bač

Naziv projekta: Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač

Projektni predlog predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice uz uvažavanje principa, inkluzivnosti, međusektorske saradnje, multidisciplinarnosti i transparentnog investiranja javnih sredstava. Daljom razradom projektnog predloga definisana su 3 specifična cilja projekta:

1)         Uključivanje građana Bača u proces digitalizacije zaštićenog kulturnog nasleđa u cilju boljeg promovisanja i edukacije na temu odgovornog sprovođenja mera zaštite kulturnog nasleđa (izgradnja platforme za promociju kulturnog nasleđa i valorizaciju turističkog potencijala)

2)         Proces prenošenja iskustva i znanja iz oblasti: Rada lokalnih akcionih grupa, IPARD programa u cilju osnaživanja poljoprivrede i ruralnog razvoja uz poštovanja principa zaštite životne sredine (kako da poljoprivrednici dođu do potrebnih sredstava)

3)         Edukacija i sprovođenje treninga kao vida podrške predstavnicima civilnih organizacija koji rade sa marginalizovanim grupama u kontekstu efikasnijeg korišćenja javno dostupnih finansijskih i nefinasijskih resursa

 Ciljne grupe su podeljene na tri ključne oblasti: kulturno nasleđe, ruralni razvoj i zaštita životne sredine i marginalizovane grupe.

U projektu učestvuje: 265 direktnih korisnika, 1200 indirektnih korisnika

50 % žena, 50 % muškaraca

Projekat je predviđen da traje ukupno 8 meseci, od oktobra 2020 do juna 2021 godine.

Ukupan budžet projekta je 24.567, 00 USD.

Projekat realizuje: DUNAV 1245   Sremski Karlovci

Saradnik na Projektu je: Turistička organizacija opštine Bač