You are currently viewing ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA „DUNAV 1245“

ODRŽANA SKUPŠTINA UDRUŽENJA „DUNAV 1245“

Održana je Skupština udruženja Dunav 1245 dana 10.10.2020.  u prostorijama udruženja sa početkom u 18 sati. Održavanje skupštine je odlagano tokom godine zbog sveuukupne situacije sa Covid 19 i kako se godina primiče kraju,  a imajući u vidu da smo u zakonskoj obavezi da je održimo u toku godine, konačno smo uspeli da je realizujemo. Na skupštini su podneti  izveštaj o radu i finansijski izveštaj  za 2019. kao i plan rada i finansijski plan za 2020 godinu. Članovi su podržali i usvojili navedna dokumenta. Sednicu je vodila predsednica, gospođa Brigita Dimitrijević.

5rođendan14
5rođendan3
5rođendan5
5rođendan11
5rođendan10
5rođendan12
5rođendan9
5rođendan6
5rođendan7
5rođendan2
5rođendan13
5rođendan4
previous arrow
next arrow