DUNAV 1245 DOBIO PODRŠKU ZA SARADNJU SA SEKRETARIJATOM ZA POLJOPRIVREDU

DUNAV 1245 DOBIO PODRŠKU ZA SARADNJU SA SEKRETARIJATOM ZA POLJOPRIVREDU

Dana 23. 02. 2021. održan je sastanak u Sekretarijatu za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, gde nas je primio sekretar  gospodin Čedomir Božić, pomoćnik gospodin Mladen Petreš i gospodin Darko Milanković podsekretar u Sekretarijatu za regionalnu saradnju APV. Ispred udruženja Dunav 1245 prisustvovali su Rajko Marinković i Dejan Gluvačević.

Tema sastanka je dogovor oko uključivanja Sekretarijata u III događaj evropskog projekta EFYRA (Evropska budućnost mladih u ruralnom području) u okviru  programa „Evropa za građane“ a koji će se održati u Sremskim Karlovcima, septembra 2021, gde je Dunav 1245 partner na projektu. Strani učesnici su inostrane LAG organizacije – partneri sa projekta iz 7 država: Hrvatska, Italija, Estonija, Mađarska, Makedonija, Slovenija i Srbija.

Prilika je da uključimo domaće učesnike: Mreža LAG-ova Srbije (članice su za sada 8 LAG-ova/partnerstva za ruralni razvoj iz Vojvodine: Kula-Vrbas, Sombor-Apatin, Subotica-Kanjiža, Sremski Karlovci-Kovilј, Opovo-Zrenjanin, Zrenjanin-Banatski Despotovac-Sečanj, Beočin-Šid-Bačka Palanka i Bač-Bački Petrovac-Bačka Palanka). Pored vojvođanskih pozvaćemo i ostale LAG organizacije iz Srbije.

Imajući u vidu da je Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo 2016 godine podržao manifestaciju „Ruralni glas“ koja okuplja sve LAG organizacije, prilika je da iskoristimo prisustvo međunarodnih LAG organizacija i uključimo naše organizacije kroz novu manifestaciju „Ruralni glas“ koju bi podržao Sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo. Manifestacija bi omogućila povezivanje vojvođanskih i srpskih LAG-ova sa inostranim LAG-ovima, razmenu informacija i iskustava u pravcu ostvarivanja međunarodne saradnje (potpisivanje Memoranduma o međunarodnoj saradnji) i obuhvatila aktuelne teme iz ruralnog razvoja. Očekujemo i učešće predstavnika Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Nakon razmene informacija, dogovorili smo se da će Sekretarijat uzeti učešće u projektu EFYRA, na događaju u Sremskim Karlovcima i da će podržati organizaciju manifestacije „Ruralni glas“.