You are currently viewing DUNAV 1245 partner na projektu   „SIDE“  (Uspešni inovatori u građanstvu digitalne kulture)

DUNAV 1245 partner na projektu „SIDE“ (Uspešni inovatori u građanstvu digitalne kulture)

U okviru programa „Erasmus +“ , KA227 – Partnerstva za kreativnost, realizuje se projekat „SIDE“. Datum početka projekta je 01-03-2021 a završetak projekta je 28-02-2023. Ukupno trajanje je 24 meseca. Ukupan budžet je 180.547,00 EUR.

Projekat realizuju organizacije civilnog društva iz  Belgije, Italije, Poljske, Grčke, Kipra i Srbije koji će sarađivati na poljima formalnog, neformalnog i informalnog obrazovanja,  osnaživanjem mladih kroz unapređenje neophodnih digitalnih veština za promociju kulture, da budu uspešni inovatori razvojem inicijative za digitalizaciju kulture, na lokalnom i međunarodnom nivou, procenjujući njihov nivo kapaciteta kroz kvantitativnu i kvalitativnu samoevaluaciju i podstičući istovremeno vremenom svest o kulturi EU za buduće generacije.

SIDE će razviti alate kao mere za ubrzanje digitalne transformacije i upotrebu digitalnih sredstava za prilagođavanje načinu stvaranja kreativnih proizvoda, kulturnih dobara i događaja. Cilj projekta je da se mladi ljudi opreme potrebnim obrazovnim materijalom i alatima, kao i kompetencijama potrebnim za kreativna i inovativna rešenja kako bi prevazišli rizike i nejednakosti u veštinama.

To će se postići putem sledećih rezultata projekta:

– „Kurs digitalne kulture“

– „Metodološki priručnik o digitalizaciji kulture i kreativnog sektora“

– e-Procena digitalnih veština u sektoru kulture i kreativnosti.

Ovaj projekat će takođe obuhvatiti četiri transnacionalna projektna sastanka koji će doprineti fazi pripreme, primene i evaluacije projekta, kao i šest lokalnih događaja organizovanih u svakoj partnerskoj zemlji.

Tokom projekta biće organizovana jedna međunarodna obuka za mlade u Italiji: Dva predstavnika iz svake partnerske organizacije učestvovaće u trodnevnom događaju.

Sve informacije i materijal prikupljeni kroz ovaj projekat, kao i razvijeni inovativni alati biće digitalizovani i postavljeni na veb stranicu projekta „SIDE“. Veb lokacija projekta će osigurati da svi proizvedeni materijali budu otvoreni za puni i besplatan pristup javnosti. Njegov razvoj započinje od prve godine primene i prilagođavanja će se nastaviti tokom druge godine projekta i biće ažurirana u skladu sa napretkom projekta i tokom njegovog trajanja.

Partnerstvo će se kapitalizovati i nadograđivati znanje i stručnost, kao i iskustvo iz najboljih praksi u njihovom nacionalnom kontekstu, za budući promet i prenos znanja. Poslednji, ali ne najmanje važni rezultati projekta SIDE a ishodi će imati i međunarodni i lokalni uticaj, kao i jasne i opipljive koristi i više mogućnosti za sve uključene zainteresovane strane.

Održan je prvi online sastanak partnera „Kick-Off SIDE Project“ 14 Aprila 2021 gde se „Dunav 1245“ predstavio partnerima i predstavio korake  kako će realizovati predstojeće aktivnosti u okviru svoje obaveze u realizaciji Kursa digitalne kulture.

 

projekatSide
projekat Side 2
projekat Side 3
projekat Side
previous arrow
next arrow