Interaktivna diskusija – osnaživanja civilnih društava „Povlačenje javnih sredstava i upravljanje projektima“

Interaktivna diskusija – osnaživanja civilnih društava „Povlačenje javnih sredstava i upravljanje projektima“

U Baču, u sali Kulturnog centra, 15 aprila 2021 realizovana je Interaktivna diskusija – osnaživanja civilnih društava „Povlačenje javnih sredstava i upravljanje projektima“  u sklopu projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“  koji predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice a sprovodi ga udruženje građana  Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač, koji je  deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Učesnici su bili građani Bača, poljoprivrednici, organizacije civilnog društva, predstavnici javnog sektora, Moderator sastanka je bila gđa Nikolina Pupavac rukovodilac sektora za razvoj u RRA Bačka.

U sklopu realizacije ove projektne aktivnosti pripremljen je poziv koji je poslat na 25 email adresa predstavnika civilnih organizacija koji rade sa marginalnim grupama, predstavnika Turističke organizacije opštine Bač u svojstvu saradnika na projektu i predstavnika opštinske uprave Bač. Na predviđen dan organizovan je sastanak sa 14 učesnika – građana iz opštine Bač, na temu projektne aktivnosti. Učesnici su se upoznali i razmenili iskustva u oblasti delovanja civilnih organizacija koje rade sa marginalizovanim grupama u opštini Bač u delu povlačenja javnih sredstava i upravljanje projektima. Moderatori događaja su izneli niz pozitivnih primera koji su uključili načine kako postupati u određenim situacijama tokom pripreme i realizacije projektne aplikacije. Nakon sastanka, učesnici su uz ketering nastavili razgovor na otvorene teme u neformalnoj atmosferi.

povlacenje javnih sredstava
povlacenje javnih sredstava 2
previous arrow
next arrow