Organizacija interaktivne diskusije „Kulturno nasleđe Bača – moj doprinos“

Organizacija interaktivne diskusije „Kulturno nasleđe Bača – moj doprinos“

U Baču, u sali Kulturnog centra, 15 aprila 2021 realizovana je Organizacija interaktivne diskusije „Kulturno nasleđe Bača – moj doprinos“  u sklopu projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“  koji predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice a sprovodi ga udruženje građana  Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač, koji je  deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Učesnici su bili građani Bača, poljoprivrednici, organizacije civilnog društva, predstavnici javnog sektora, Moderator sastanka je bila gđa Nikolina Pupavac rukovodilac sektora za razvoj u RRA Bačka.

U sklopu realizacije ove projektne aktivnosti pripremljen je poziv koji je poslat na 25 email adresa predstavnika civilnih organizacija koji rade u oblasti kulturnog nasleđa, predstavnika Turističke organizacije opštine Bač u svojstvu saradnika na projektu i predstavnika opštinske uprave Bač. Učesnicima je prezentovan projekat, ciljevi projekta i njihova uloga u projektu u različitim fazama realizacije projekta.  Izložili su svoje viđenje situacije na temu  kulturnog nasleđa, njegovog značaja za zajednicu i problematiku ostvarivanja opšteg društvenog interesa u ovoj oblasti. kao i prikupljanje ideja putem kojeg bi građani mogli da daju svoj lični i kolektivni doprinos. Za prikupljanje ideja građana napravljene su dve „idejne kutija“ koje su sa promotivnim štandom postavljene u holu Kulturnog centra i kancelariji Turističke organizacije Bač, na teritoriji opštine Bač, uz saglasnost predstavnika JLS-a

 Nakon sastanka, učesnici su uz ketering nastavili razgovor na otvorene teme u neformalnoj atmosferi.

kulturno nasleđe 1
kulturno nasleđe 2
kulturno nasleđe 3
previous arrow
next arrow