You are currently viewing „Sastanak sa ciljnom grupom – kulturno nasleđe“

„Sastanak sa ciljnom grupom – kulturno nasleđe“

U Baču, u sali Kulturnog centra, 15 aprila 2021 realizovan je V Sastanak sa ciljnom grupom – „kulturno nasleđe“ u sklopu projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“  koji predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice a sprovodi ga udruženje građana  Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač, koji je  deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

Učesnici su bili građani Bača, poljoprivrednici, organizacije civilnog društva, predstavnici javnog sektora, Moderator sastanka je bio Rajko Marinković predsednik udruženja „Dunav 1245“.

U sklopu realizacije V sastanka sa ciljnim grupama, pripremljen je poziv koji je poslat na 25 email adresa predstavnika civilnih organizacija koje deluju u oblasti kulturnog nasleđa, predstavnika Turističke organizacije opštine Bač u svojstvu saradnika na projektu i predstavnika opštinske uprave Bač. Na predviđen dan organizovan je sastanak sa 14 učesnika – građana iz opštine Bač, na temu projektnih aktivnosti predviđenih u oblasti kulturnog nasleđa. Učesnicima je prezentovan projekat, ciljevi projekta i njihova uloga u projektu u različitim fazama realizacije projekta. Učesnici su izložili svoje viđenje situacije na temu zaštite kulturnog nasleđa, njegovog značaja za zajednicu i problematiku ostvarivanja opšteg društvenog interesa u ovoj oblasti.

Sastanak je trajao 1 čas i realizovan u prijateljskoj atmosferi i duhu međusobne saradnje i razumevanja. Nakon sastanka je organizovan ketering za učesnike u holu Kulturnog centra i nastavljen razgovor učesnika u neformalnoj atmosferi.

sastanak sa ciljnom grupom 2
sastanak sa ciljnom grupom
previous arrow
next arrow