„Adekvatno upravljanje zaštićenim kulturnim nasleđem uz integrativni pristup“

„Adekvatno upravljanje zaštićenim kulturnim nasleđem uz integrativni pristup“

U Baču, u sali Kulturnog centra, 14 maja 2021 realizovane su dve  projektne  aktivnosti sa građanima: Sastanak sa ciljnom grupom za kulturno nasleđe i interaktivna diskusija „Adekvatno upravljanje zaštićenim kulturnim nasleđem uz integrativni pristup“ u sklopu projekta „Kult(R)ural – razvoj, zaštita i promocija opštine Bač“  koji predstavlja integrativnu građansku inicijativu koja ima za opšti cilj pružanje  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice a sprovodi ga udruženje građana  Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca u saradnji sa Turističkom organizacijom Bač, koji je  deo šireg projekta „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ koji sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a finansira Vlada Švedske.

U uvodnom delu učesnicima je prezentovan projekat, ciljevi projekta i njihova uloga u projektu u različitim fazama realizacije projekta, date su informacije o do sada realizovanim aktivnostima kao i najava aktivnosti koje će uslediti.

Sastanak sa ciljnom grupom za kulturno nasleđe je organizovan  da učesnici izlože svoje viđenje situacije na temu  kulturnog nasleđa, njegovog značaja za zajednicu i problematiku ostvarivanja opšteg društvenog interesa u ovoj oblasti, kao i prikupljanje ideja putem kojeg bi građani mogli da daju svoj lični i kolektivni doprinos. Moderator sastanka je bio Rajko Marinković predsednik udruženja Dunav 1245.Učesnici su bili građani Bača, organizacije civilnog društva, predstavnici javnog sektora.

Interaktivna diskusija „Adekvatno upravljanje zaštićenim kulturnim nasleđem uz integrativni pristup“ je prvobitno bila predviđena kao predavanje dr Slavice Vujović iz pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture, međutim u zadnjem trenutku je otkazana iz opravdanih razloga, te smo organizovali interaktivnu diskusiju sa učesnicima. Moderatori diskusije su bili Branka Mandić iz Turističke organizacije Bač i Dejan Gluvačević direktor sektora za upravljanje projektima udruženja Dunav 1245. U uvodnom delu predstavnica  TOB-a je iznela problematiku vezanu za upravljanje kulturno istorijskim nasleđem u opštini Bač, a predstavnik Dunava 1245 je izneo svoje viđenje te problematike u opštini Sremski Karlovci i nakon toga dali priliku prisutnima da iznesu svoja razmišljanja. Među učesnicima su bili predstavnici organizacija civilnih društava, javnog sektora, (među njima i istoričari, pisci, novinari, profesori, muzičari) iz opštine Bač, i predstavnici civilnog sektora iz opštine Sremski Karlovci. Izneti su brojni primeri, problemi i predlozi, vođene diskusije među učesnicima, sve u cilju pružanja  podrške građanima opštine Bač da se uključe u razvojne procese lokalne zajednice. Svi prisutni u sali su aktivno učestvovali i dali svoj doprinos realizaciji ove projektne aktivnosti.

Nakon sastanka, učesnici su uz ketering nastavili razgovor na otvorene teme u neformalnoj atmosferi.

slika 2
slika 1
slika 3
slika 4
slika 5
slika 6
slika 7
previous arrow
next arrow