You are currently viewing Dunav 1245 – član Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021-2030. godine

Dunav 1245 – član Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021-2030. godine

Prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021 do 2030. godine održan je 27. jula 2021. godine u Palati Srbija. Sastanku su prisustvovali članovi, odnosno zamenici članova i posmatrači u Posebnoj radnoj grupi, predstavnici međunarodnih organizacija i predstavnici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. 

Sastanak je otvorila predsedavajuća ove Posebne radne grupe, ministarka Gordana Čomić, koja se zahvalila širokom krugu lica iz državnog i civilnog sektora koji su uzeli učešće na sastanku ističući izuzetan značaj koji ovaj dokument javne politike ima, ne samo za oba sektora već i za demokratizaciju celokupnog društva. Ona je naglasila da se sve prepreke koje trenutno postoje u stvaranju podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u Republici Srbiji moraju prevazići i da je neophodno ustanoviti kulturu kompromisa i dijaloga.

Fransoaz Žakob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, zahvalila se na pozivu i istakla da je podrška radu civilnog sektora u Republici Srbiji uvek bila ciljno orijentisana na unapređenje demokratije. Žakob je pružila podršku daljem procesu i navela da bi same organizacije trebalo međusobno više da sarađuju, da se udružuju, te da zajednički predstave stanovišta o pojedinim pitanjima, kako bi njihov uticaj na državni sektor bio značajniji. 

Zamenik predsednice Posebne radne grupe, v.d. pomoćnika ministarke, Žarko Stepanović istakao je da je cilj izrade ovog dokumenta da se razvije podsticajno okruženje za delovanje organizacija civilnog društva sa unapređenim pravnim, institucionalnim i finansijskim okvirom za izgradnju strukturisane i razvijene saradnje javnog i civilnog sektora i uspostavljen stalni dijalog sa organima javne vlasti u svim oblastima. 

Ovom prilikom prisutnima je predstavljen dosadašnji proces izrade dokumenta javne politike za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva i okvirni kalendar za naredne aktivnosti, kao i polazne osnove za izradu ovog dokumenta javne politike koje će nakon usvajanja komentara i sugestija od strane članova radne grupe, biti predstavljeni i javnosti.

radna grupa 2
radna grupa 1
radna grupa 3
previous arrow
next arrow