You are currently viewing Prva faza, prvi lokalni događaj na projektu DESIRE

Prva faza, prvi lokalni događaj na projektu DESIRE

7. septembar 2021., Stražilovo

Udruženje Dunav 1245 je organizovalo prvi lokalni događaj iz prve faze na projektu DESIRE u formatu „svetski kafe“. U događaju je učešće uzelo 20 građana Sremskih Karlovaca koji su razmatrali budućnost Srbije u Evropskoj Uniji i davali svoje ocene i svoje viđenje u ovom kontekstu. Učesnici su popunili unapred pripremljene upitnike na temu poznavanja EU, njene istorije i uloge Šumanove deklaracije u stvaranju EU. Događaj je protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, a neformalni deo događaja je realizovan tokom keteringa za sve učesnike.