Projekat DESIRE: prvi međunarodni sastanak u Lavarone-u, Italija

Projekat DESIRE: prvi međunarodni sastanak u Lavarone-u, Italija

22-24. septembar 2021.

Predstavnici partnera na projektu DESIRE su se okupili u sedištu vodećeg partnera gradu Lavarone u Italiji da bi razmotrili aspekte realizacije projekta DESIRE u meri „Sećanje“ programa Evropa za građane sa centralnom temom Šumanova deklaracija i uticaj sadržaja i potpisivanja ove deklaracije na noviju istoriju Evrope.

U srdačnoj i prijateljskoj atmosferi, učesnici su realizovali ovu projektnu aktivnost, dogovorili se oko realizacije lokalnih događaja u partnerskim zemljama i razmotrili završnu konferenciju koja treba da se održi u periodu 8-10. maja 2022. u Sremskim Karlovcima.