UNITED konferencija u Rumuniji

UNITED konferencija u Rumuniji

Projekat UNITED ima za cilj jačanje uključivanja mobilnih građana EU i njihovih porodica u politički i društveni život zemalja domaćina i povećanje njihovog aktivnog uključivanja u demokratske procese, posebno među nedovoljno zastupljenim grupama, poput žena i mladih.

Pravo građana Evropske unije na slobodno kretanje predstavlja izvanredan eksperiment u najnovijoj istoriji globalnog migracijskog sistema. Do danas, međutim, o uključivanju mobilnih građana EU u posebnu ciljnu grupu do sada nije bilo opsežnih rasprava, ni na nivou EU ni na nacionalnom nivou, a strategije integracije na nivou EU usredsređene su na uključivanje legalnih državljana trećih zemalja . Uključivanje je stvar lokalnih vlasti i društava i važno je osigurati da su opštinske službe otvorene za sve stanovnike i kohezivnost sve većeg broja različitog stanovništva.

Ne samo da EU i kreatori nacionalnih politika treba da imaju veću ulogu, već i gradske vlasti, poslodavci i zemlje porekla. Komisija i države članice EU mogu pomoći svim građanima koji se odluče za život i rad na različitim lokacijama u Evropskoj uniji. Ovaj projekat se može smatrati probnim prvim pogledom na neke od problema koji se tiču, s obzirom na nepotpune studije o društvenom i političkom uticaju slobodnog kretanja EU do danas. Ovaj projekat ima za cilj okupljanje širokog spektra partnerskih gradova u projektu bratimljenja gradova oko integracije mobilnih građana EU.

Ovaj događaj uključuje 1 radionicu u Rumuniji. S obzirom na ograničenja vezana za COVID-19 i u slučaju moguće pandemije, navedene aktivnosti se mogu sprovoditi na daljinu. Konzorcijum čini 6 zemalja EU: Rumunija, Grčka, Srbija, Hrvatska, Slovenija, Mađarska, a partneri su lokalna javna tela (opštine) i nevladine organizacije koje predstavljaju lokalnu vlast (opština).

Srpska delegacija je bila gost i uzela aktivno učešće na konferenciji u periodu 22-26-og septembra 2021.