You are currently viewing Projekat: Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope – Faza 1, aktivnost 2

Projekat: Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope – Faza 1, aktivnost 2

U Kancelariji udruženja “Dunav 1245”, dana 14.10.2021. godine je realizovana aktivnost 2 u okviru faze 1 međunarodnog projekta “Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope” koji se realizuje u okviru evropskog Programa “Evropa za građane I građanke”.

Ova aktivnost se odnosi na upoznavanje građana Sremskih Karlovaca sa sadržajem Šumanove deklaracije i značaja koji ovaj dokument ima kako za zemlje EU, tako i za našu lokalnu zajednicu i našu zemlju u celini.

Događaj je planiran za 15 učesnika, na sastanku se okupilo 14 građana, uglavnom članova udruženja. Sastanak je bio projektovan za 20 učesnika, a nešto slabijem odzivu je ponajviše doprinela situacija da se sastanak održao u periodu jačeg delovanja pandemije COVID 19.

Građani su uzeli aktivno učešće u diskusiji koja je usledila nakon emitovanja filma snimljenog tokom događaja potpisivanja Šumanove Deklaracije 1950. Diskusija se odnosila na upoređivanje situacije u međunarodnim odnosima tokom 60 godina od potpisivanja Deklaracije i dalekosežnom uticaju koji je ovaj dokument imao u dugom vremenskom period, pa čak i na taj način da je ovaj dokument postao osnova za razlilčite evropske programe koji su omogućili ovakvo okupljanje građana u Sremskim Karlovcima.