You are currently viewing Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope Faza 1, aktivnost 3

Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope Faza 1, aktivnost 3

U Kancelariji udruženja “Dunav 1245”, dana 15.10.2021. godine je realizovana aktivnost 3 u okviru faze 1 međunarodnog projekta “Šumanova Deklaracija: Inicijativa za revitalizaciju Evrope” koji se realizuje u okviru evropskog Programa “Evropa za građane I građanke”.

Ova aktivnost se odnosi na upoznavanje mladih građana Sremskih Karlovaca sa evropskim vrednostima i značaju interkulturnog dijaloga u očuvanju raznovrsnosti koja čini jednu od evropskih vrednosti.

Događaj je planiran za 15 mladih učesnika, mahom učenika srednjih škola i studenata sa fakulteta. Mladi građani su uzeli aktivno učešće u diskusiji koja je usledila nakon početnog brainstorminga na temu njihove percepcije koje su to evropske vrednosti koje oni prepoznaju i nakon upoznavanja sa elementima koji čine interkulturni dijalog.

Osim boljeg razumevanja elemenata koji čine interkulturni dijalog, posebno je diskutovano korišćenje interkulturnog dijaloga kao alata za upoznavanje, bolje razumevanje i veće međusobno razumevanje različitih kulturnih obrazaca, tradicije i nasleđa.

Sastanak je imao formalan deo, u kome je prof. Jelena Petrović iz Karlovačke gimnazije održala prezentaciju elemenata koji će biti korišćeni u diskusiji. Diskusija koja je potom usledila je tekla tokom formalnog dela u okviru debate i tokom neformalnog dela koja se u slobodnoj formi odvijala u obližnjem kafeu, gde su svi učesnici prešli u drugom satu sastanka.