Dunav 1245 u poseti Ministarstvu za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog

Dunav 1245 u poseti Ministarstvu za ljudska i manjiska prava i društveni dijalog

Dana 2.11.2021. godine, predstavnici Dunav 1245 su prisustvovali sastanku sa gospođom Sanjom Atanasković Opačić iz Odeljenja za međunarodne odnose u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog.

Ministarstvo ima nadležnost za rad sa civilnim društvima i predstavlja kontakt tačku za CERV Program EU u ime Republike Srbije.

Upoznati smo sa aktivnostima i planovima Ministarstva u ovoj oblasti i razmotrena je mogućnost učešća predstavnika Ministasrtva u projektu DESIRE gde je Dunav 1245 jedan od 9 partnera i jedini partner iz R. Srbije.

Postoji načelna saglasnost da bi predstavnici Ministarstva uzeli učešće u radu završne međunaordne konferencije u sklopu DESIRE projekta, planirane za period 8-10. maj 2022 u Sremskim Karlovcima. Takođe, predstavljene su aktivnosti organizacije dolaska pozorišne trupe iz Portugalije u Sremske Karlovce sa multimedijalnom pozorišnom predstavom na temu Šumanove deklaracije i ujedinjenja Evrope.

Obostrano je izražena spremnost za saradnju, posebno u oblasti realizacije evropskih projekata.