Projekat „Budući izazovi EU – različitost je naša prednost“

Projekat „Budući izazovi EU – različitost je naša prednost“

Informacija o projektu na engleskom jeziku je data u pdf-u.

Pdf dokument je dostupan ovde…