Projekat DESIRE: Gradska šetnja Sremskim Karlovcima, pesnički recital

Projekat DESIRE: Gradska šetnja Sremskim Karlovcima, pesnički recital

19.11.2021

Organizovana je gradska šetnja do rekreativne zone Dunavac (Stari Dunav) za građane Sremskih Karlovaca u okviru lokalne aktivnosti broj 1 u fazi 2 projekta „DESIRE“ podržanog kroz program „Evropa za građane i građanke“ Evropske Unije.

Projekat DESIRE se realizuje od strane projektnog konzorcijuma iz 8 zemalja, vodeći partner je italijanska opština Lavarone, a partner za Srbiju je Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca.

U okviru ove aktivnosti, 20 građana Sremskih Karlovaca je uzelo učešće u šetnji do Dunavca tokom koje su upoznati sa projektnim aktivnostima i temom projekta u meri „Sećanje“ vezanom za istorijske okolnosti nastajanja Evropske Unije i Šumanovu Deklaraciju, kao jedan od temeljnih dokumenata.

Po dolasku na Dunavac, upriličen je pesnički recital sa temom „Život i ljubav“. Tokom recitala, karlovački pesnik g. Vladimir Rapčenko je čitao svoje autorske pesme napisane u razdoblju od 10 godina. Građani su se upoznali sa stvaralaštvom svog sugrađanina, neki od njih su po prvi put čuli ove pesme i nagradili su srdačnim aplauzom svog pesnika.

Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo ambijentom i načinom na koji je realizovana ova aktivnost.