You are currently viewing SIDE projekat: Završna faza u stvaranju prvog rezultata projekta

SIDE projekat: Završna faza u stvaranju prvog rezultata projekta

Projekat SIDE ulazi u završnu fazu izrade materijala za „Kurs digitalne kulture“. Ovaj kurs je namenjen krajnjim korisnicima – studentima zainteresovanim za primenu naprednih alata za kreiranje i prezentaciju sadržaja u kreativnom i kulturnom sektoru (CSS).

Do sada su partneri pripremili tekstove za 10 modula – tematski profilisani sadržaj budućeg kursa i sada partneri rade na kreiranju video sadržaja za svaki od modula koji će sadržaj modula predstaviti u skraćenom obliku, na inovativan i zanimljiv način.

Video sadržaj će biti kombinovan kako bi sadržaj svih modula bio dostupan krajnjem korisniku i olakšao mu upoznavanje sa ukupnim sadržajem predmeta, kao i lakši izbor materijala sa kojima student želi da se upozna u više detalja.

Očekujemo prevod materijala na maternje jezike svih partnera i 2 faze testiranja sa potencijalnim korisnicima u cilju poboljšanja pripremljenih materijala i podizanja nivoa funkcionalnosti kursa.

Planirano je da ceo posao bude završen do kraja januara 2022. godine.

Naše udruženje je partner na projektu zaduženom za njegovu implementaciju u Srbiji.

Za sada smo prikupili materijal za module 9 i 10 na teme virtuelne i proširene stvarnosti u CSS, kao i online digitalnim medijskim alatima i aplikacijama (audio-video) za promociju usluga/proizvoda kulture.

Pripremljeni su apstrakti i 2 scenarija za buduće video materijale, kao i video i audio fajlovi namenjeni predstavljanju sadržaja modula 9 i 10 u skraćenom obliku. U novembru se vrši završna montaža video/audio materijala.