You are currently viewing Promocija projektnih rezultata „Dublino – Europa ConDivisa“

Promocija projektnih rezultata „Dublino – Europa ConDivisa“

20.12.2021. Poljoprivredna škola Futog

U okviru četvrte aktivnosti projekta „Installment“ – ekspozicija 3, održan je sastanak sa ciljem prezentacije i promocije finalnih rezultata Projekta, u Poljoprivrednoj školi iz Futoga. Auditorijum su činili učenici – predstavnici svih razreda škole i njihovi profesori. Neki od prisutnih učenika i profesora su bili direktni učesnici projektnih aktivnosti.

Na ovaj način su učesnici imali priliku da dobiju kompletnu sliku o Projektu, projektnim ciljevima i postignutim rezultatima, kao i detaljniji uvid o značaju i konkretnom doprinosu učesnika koji su uzeli direktno učešće u projektnim aktivnostima.

Učesnicima se prvo obratio predsednik udruženja „Dunav 1245“, g. Rajko Marinković, koji je ukratko prezentovao glavne elemente projekta i projektnih rezultata, kao i informaciju sa sastanka održanog 14.12.2021. sa 3 člana Parlamenta AP Vojvodina u Pokrajinskom sekretarijatu za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Potom je koordinator Projekta prof. Jelena Petrović prezentovala 3 faze projekta realizovane sa mladima na u procesu izrade, filtriranja i usvajanja liste konačnih predloga za Evropski Parlament. U okviru prve faze je prezentovan film sa učesnicima iz Poljoprivredne škole Futog snimljen tokom ZOOM sastanka gde su svi učesnici mogli da prepoznaju direktne učesnike projektnih aktivnosti iz svoje škole.

Potom je svim učesnicima prezentovan kompletan film o Projektu snimljen od strane vodećeg partnera GSI Italija.

Na kraju ovog dela sastanka je prezentovan materijal sa konačnom listom predloga nove evropske migrantske politike preveden na srpski jezik.

U zadnjem segmentu sastanka je prof. Jelena Petrović pozvala prisutne da daju svoje viđenje projekta i projektnih rezultata. Javilo se troje učenika koji su izrazili svoje zadovoljstvo učešćem u Projektu, novim informacijama koje su dobili tokom procesa i ukratko su opisali promenu stavova na osnovu boljeg razumevanja ove složene društvene problematike i pozicije ljudi primoranih da napuste svoju zemlju i u veoma teškim uslovima zatraže azil u zemljama EU.

Profesori Poljoprivredne škole iz Futoga su podsetili na dugo trajanje migrantske krize, još od 1991. godine kako se videlo i tokom prezentovanog filma, kao i na nedavne migracije srpskog stanovništva tokom građanskog rata u bivšoj Jugoslaviji, upućujući mlade učesnike da se to može ponovo desiti na našim prostorima i da bi na ove situacije trebalo gledati sa više razumevanja i humanosti.