Projekat „Dublino – Europa ConDivisa“, Aktivnost 4, Exp. 4

Projekat „Dublino – Europa ConDivisa“, Aktivnost 4, Exp. 4

22.12.2021., Sremski Karlovci,

U okviru aktivnosti prezentacije i promocije projektnih rezultata, u kancelariji Dunav 1245 u Sremskim Karlovcima održan je sastanak sa članovima udruženja na kome su prezentovani promotivni film i rezultati projekta u formi liste 10 konačno usaglašenih predloga za novu evropsku migrantsku politiku koji će biti dostavljeni članovima Evropskog Parlamenta.