Projekat DESIRE: „Koncert rane muzike“u okviru treće faze projekta pod nazivom „Multiplikacije“

Projekat DESIRE realizuje projektni konzorcijum iz 8 zemalja, vodeći partner je italijanska opština Lavarone, a partner za Srbiju je Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca. U okviru ove aktivnosti, planirano je…

Continue Reading Projekat DESIRE: „Koncert rane muzike“u okviru treće faze projekta pod nazivom „Multiplikacije“

Formiran Inicijativni odbor za Dunavsku Gondolu

Nа оsnоvu rеаlizаciје klјučnоg strаtеškоg cilја br. 5. „ Bоlје pоvеzivаnjе Srеmskih Kаrlоvаcа i Kоvilја i urеđеnjе dunаvskоg priоbаlја nа pоdručјu Kоvilјskо-Pеtrоvаrаdinskоg ritа“, usvојеnоg dоkumеntоm Lоkаlnа strаtеgiја rurаlnоg rаzvоја 2020-2023.,…

Continue Reading Formiran Inicijativni odbor za Dunavsku Gondolu