You are currently viewing Projekat SIDE: Intelektualni rezultat 1, Pilotiranje, Faza 1

Projekat SIDE: Intelektualni rezultat 1, Pilotiranje, Faza 1

Dana 25.03.2022. održan je sasatnak u okviru piotiranja Kursa digitlne kulture (IO 1) u Staroj Pazovi u Gimnaziji „Branko Radičević“ u kabinetu za IT, u prisustvu 28 učesnika – učenika završne školske godine.

Sastanak je dogovoren sa prof. Vesna Smuđa koja dobila materijale u vezi sa sastankom i pripremila učenike za rad na sastanku. Sastanak je organizovalo udruženje Dunav 1245 čiji su članovi takođe uzeli učešće na sastanku. Sastanak je započet sa uvodnom prezentacijom o udruženju i SIDE projektu, ciljevima projekta i dosadašnjoj realizaciji IO 1 – Kursa digitalne kulture. Rajko Marinković je u svojstvu predsednika udruženja predstavio rad udruženja i SIDE projekat.

Dejan Gluvačević, direktor PM Sektora, je prezentovao dosadašnji rad na realizaciji Kursa digitalne kulture i predstavio pisani materijal kroz listu modula i sadržaj pojedinačnih modula. Učesnici su upoznati sa sajtom SIDE projekta i dobili su preciznu infrmaciju šta se može od informacija može naći na sajtu za sada i šta će uskoro na sajtu biti dostupno kada bude završen deo sajta koji se odnosi na Kurs. Svi učesnici su pozvani da pogledaju sajt.

Prof. Jelena Petrović, član UO udruženja i predavač u Karlovačkoj Gimnaziji u Sremskim Karlovcima je prezentovala Modul 9 Kursa digitalne kulture koji je kreirala u fazi pripreme materijala i upoznala je učesnike sa sadržajem ovog Modula i informacijama koje mladi mogu da preuzmu i koriste za svoje projekte i kreiranje kulturnih i kreativnih sadržaja na društvenim mrežama. Diskutovani su neki praktični aspekti poput izrade tutorijala na Youtube-u i drugo. Učesnici su aktivno učestvovali u diskusiji na ove teme sa pitanjima i komentarima, čime su pokazali da su razumeli koncept i sadržaj Kursa.

Nakon prezentacija, prof. Jelena Petrović je provela sve učesnike kroz upitnik, dajući pojašnjenja oko kategorija upitnika koji su učesnici anonimno popunili.