You are currently viewing Projekat DESIRE: „Koncert rane muzike“u okviru treće faze projekta pod nazivom „Multiplikacije“

Projekat DESIRE: „Koncert rane muzike“u okviru treće faze projekta pod nazivom „Multiplikacije“

Projekat DESIRE realizuje projektni konzorcijum iz 8 zemalja, vodeći partner je italijanska opština Lavarone, a partner za Srbiju je Dunav 1245 iz Sremskih Karlovaca. U okviru ove aktivnosti, planirano je da 30 mladih građana prisustvuje interaktivnom predavanju i koncertu u Kapeli mira.

Manifestacija je organizovana prvenstveno za grupu od 30 mladih građana uzrasta od 17 do 19 godina, od kojih je većina poslednja školska godina srednje škole. Ukupno je 37 građana čuje koncert i učestvuje u projektnoj aktivnosti.

U svom uvodnom izlaganju, domaćin manifestacije g. Rajko Marinković, predsednik Udruženja građana Dunav 1245, upoznao je prisutne sa projektom DESIRE, ciljevima i do sada realizovanim aktivnostima. Uvodničar je naveo da je projekat sada u trećoj fazi realizacije lokalnih aktivnosti pod nazivom „Multiplikacije“ i izrazio zadovoljstvo zbog velikog odziva mladih. Ovo je bila prilika da se predstojeća međunarodna konferencija u Sremskim Karlovcima najavi kao završni događaj projekta, na kojoj će učestvovati 10 partnera iz 9 evropskih zemalja i izraziti nadu da će Sremski Karlovci i Dunav 1245 biti dobri domaćini svojim gostima. S obzirom da je sastav stranih gostiju planiran tako da polovinu čine mladi učesnici, Rajko Marinković je ljubazno pozvao prisutne da uzmu učešće u radu Konferencije u periodu 8-11. maj 2022.

Poseban značaj Sremskih Karlovaca i Kapele mira sadržan je u činjenici da je ovde 1699. godine pregovaran i potpisan Karlovački mir, događaj upisan u svetsku istoriju, gde postoje 2 carstva (Otomansko i Austrijsko) odn. „Zapad“ i „Istok“ su sklopili mir posle 16 godina neprekidnih ratova i sukoba. Dejan Đurđev, profesor istorije iz Karlovačke gimnazije, prisutnima je detaljnije govorio o toku pregovora i potpisivanju mirovnog sporazuma, kao i drami koja se odigrala tokom 72 dana pregovora, gde je jedan od pregovarači su preminuli. Profesor je slikovito prikazao događaj i atmosferu, ističući neke interesantne činjenice da su na prvobitnoj zgradi bila 4 vrata koja su omogućavala samostalan i istovremen ulazak pregovarača 4 tadašnje velike sile (Otomansko carstvo, Austrijsko carstvo, Venecija i Rusko carstvo), da je po prvi put korišćen okrugli sto za pregovore kako bi se pregovarači osećali ravnopravnim – tim pregovorima je, osim pomenutih snaga, prisustvovala i Poljska kao hrišćanski saveznik, a uz posredstvo Engleske i Holandije. Profesor Đurđev je pokazao i litografije iz tog vremena koje se odnose na ovaj događaj i pozvao učesnike da postavljaju pitanja i diskutuju o temi mira uopšte. Ovakvim sprovođenjem aktivnosti, gde su učesnici dovedeni na mesto potpisivanja mira i detaljno upoznati sa događajem i atmosferom koja ga je pratila, oživeo je čin sklapanja mira u Karlovcima u svesti učesnika, kao jedan od najvažnijih sporazuma u ​​Evropi. Kapela mira, kao stalno mesto obeležavanja ovog svetski važnog događaja, kaže da su pregovori i pronalaženje rešenja, kojima nijedna strana neće biti u potpunosti zadovoljna, a ne potpuno ponižena, najbolji način za rešavanje sukoba i smanjenje patnje. Traganje za mirom je neprocenjivo, kao i upornost naroda da održi mir. Ovde se simbolika Kapele mira može posmatrati kao mesto gde je potpisan mir između pripadnika dve velike svetske religije, muslimanske (osmanske) i hrišćanske.

Nakon interaktivnog predavanja u Kapeli mira, upriličen je „Koncert rane muzike“, a renesansnu muziku izveli su brazilski izvođač duvačkih instrumenata i ženski sopran. U specifičnom prostoru Kapele mira učesnici su mogli bolje da dožive duh ranijih epoha i bolje osete vekove kroz koje se stara Evropa gradila da bi postala temelj za novu.

Ova aktivnost je dobro usklađena sa snažnom podrškom evropskim vrednostima koje postoje kao deo projekta u okviru programa EU. Ovo je veza sa samim temeljima ugrađenim u Šumanovoj deklaraciji i nasleđem EU.