You are currently viewing Projekat DESIRE: II međunarodni događaj – Konferencija u Sremskim Karlovcima

Projekat DESIRE: II međunarodni događaj – Konferencija u Sremskim Karlovcima

Konferencija u Sremskim Karlovcima je održana u periodu 8-11. maj 2022. Učešće u radu Konferencije je uzelo 39 domaćih i stranih učesnika, iz 9 zemalja: Italija, Francuska, Belgija, Portugalija, Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bugarska i Srbija.

Učesnici su došli tokom 8. maja i smešteni u hotelu „Dunav“ u Sremskim Karlovcima. Za učesnike koji su došli avionskim prevozom je organizovan transport sa aerodroma u Beogradu do Sremskih Karlovaca.

Rad konferencije je otpočeo 9. maja 2022. u svečanoj Sali opštine Sremski Karlovci. Nakon uvodnih pozdravnih reči predstavnika domaćina, menadžera projekta i predstavnika Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, održana je prezentacija ispred kontakt tačke iz Republike Hrvatske na temu promocije novog CERV Programa Evropske Unije.

Učesnici su upoznati sa izmenama koje su usledile nakon završetka programa Evropa za građane i dobili su informacije oko novih pravila i zahteva vezanih za CERV Program. Na ovaj način su promovisani i EU i novi mehanizmi finansiranja koji su dostupni korisnicima iz različitih zemalja. Korisnici iz zemalja kandidata su informisani da se do kraja 2022. očekuju promene statusa u pravcu da postanu prihvatljivi za učešće u novom programu.

U narednoj prezentaciji, Lisy Piter je podsetila sve prisutne da se 9. maja obeležava Dan Evrope, da je Schumanova Deklaracija postala temelj za stvaranje EU i da je sećanje na dan potpisivanja Deklaracije tema DESIRE Projekta i Konferencije.

U nastavku konferencije, svi partneri iz 9 zemalja su prezentovali svoje video materijale ili prezentacije sa lokalnih događaja koji su prethodili ovoj Konferenciji i koji su realizovani tokom 3 faze predviđene Projektom. Nakon prepodnevnog rada učesnici su se okupili na radnom ručku u Hotelu „Prezident“ u Sremskim Karlovcima.

Nakon radog ručka, održan je sastanak predstavnika partnera u kancelariji udruženja građana „Dunav 1245“ na kome su partneri predstavili aktivnosti svojih organizacija i razmotrena je mogućnost dalje saradnje na evropskim programima. Predstavnica portugalskog partnera je iznela iskustva iz lokalne zajednice Valongo u radu sa decom različitih uzrasta i na koji način opštinska administracija podržava učešće najmlađih u životu lokalne zajednice. Dogovoreno je da partneri budu u kontaktu i da portugalski partner informiše druge partnere o svojim aktivnostima u cilju dogovoranja eventualne saradnje.

U popodnevnom delu Konferencije, za sve učesnike je organizovan istorijski čas na temu potpisivanja Karlovačkog Mira iz 1699. godine, na mestu potpisivanja ovog mira u Kapeli Mira i usledio je koncert duhovne i renesansne muzike, čime je svečano obeležen Dan Evrope. Nakon koncerta je organizovana večera za sve učesnike u Hotelu „Dunav“.

Drugog dana Konferencije, organizovan je obilazak Sremskih Karlovaca u pratnji vodiča iz turističe organizacije opštine Sremski Karlovci i poseta evropskoj prestonici kulture, grada Novog Sada gde je organizovana centralna proslava Dana Evrope u Srbiji. Nakon obilaska, organizovan je ručak za učesnike u Hotelu „Vojvodina“ u Novom Sadu.

Po povratku u Sremke Karlovce, za sve učesnike je organizovan obilazak privatne zbirke eksponata Muzeja pčelarstva i vinarije porodice Zivanovic, sa degustacijom vina i meda.

Konferencija je završena 11. maja 2022., pozdravom i odlaskom učesnika DESIRE Projekta iz Sremskih Karlovaca.