You are currently viewing SIDE PROJEKAT: TREĆI TRANSNACIONALNI SASTANAK ODRŽAN U SRBIJI

SIDE PROJEKAT: TREĆI TRANSNACIONALNI SASTANAK ODRŽAN U SRBIJI

U periodu 20-22. jun 2022. Održan je treći internacionalni sastanak partnera na projektu SIDE u okviru ERASMUS+ programa u Sremskim Karlovcima, u Srbiji. Na sastanku su radili predstavnici 6 projektnih partnera iz Belgije, Italije, Grčke, Kipra, Poljske i Srbije.

Sastanak je omogućio da se sagledaju realizovane aktivnosti i rezultati i da se planira dalja realizacija projekta kako bi sve aktivnosti bile realizovane na vreme i postignuti svi projektom planirani rezultati. Sastanak je vodila projektna menadžerka Cristiana Fica ispred vodećeg partnera, belgijske organizacije EAVI.

Sastanak je realizovan tokom 2 radna dana, a ljubazni domaćini su predstavili gostima Sremske Karlovce i tom prilikom posetili Muzej meda i vina porodice Živanović.

Više o SIDE projektu je dostupno na internet stranici https://sideeurope.eu