Projekat SIDE: Kurs Digitalne kulture

Projekat SIDE: Kurs Digitalne kulture

Kurs digitalne kulture, metodologija za Hackathon i drugi digitalni alati za rad u kreativnom i sektoru kulture su dostupni na internet stranici

https://sideeurope.eu