You are currently viewing SIDE Projekat: Dostupan kurs „Digitalna Kultura“

SIDE Projekat: Dostupan kurs „Digitalna Kultura“

Projekat SIDE je razvio alate za korišćenje digitalnih sredstava za kreiranje proizvoda, kulturnih dobara i događaja. Projekat je izgradio novu interaktivnu veb stranicu na adresi https://sideeurope.eu sa edukativnim materijalom i alatima koji omogućavaju obrazovanje i sticanje digitalnih veština krajnjih korisnika u 10 različitih oblasti.

Svi edukativni materijali kursa su pilotirani u 2 faze na 12 sastanaka sa 240 mladih ljudi iz 6 zemalja i materijali su strukturisani u temama:

  1. Digitalna politika: Autorska prava i otvorene licence
  2. Sadržaj digitalne kulture
  3. Promocija digitalne kulture na društvenim mrežama i šire
  4. Digitalne reklame
  5. Digitalna analitika (Google, Facebook, Tvitter, SEO)
  6. Kampanje za digitalnu umetnost i kulturu
  7. Virtuelni muzeji
  8. Digitalna kultura pripovedanja
  9. Alati i aplikacije za onlajn digitalne medije (audio-video) za promociju kulturnih usluga/proizvoda
  10. Proširena i virtuelna stvarnost u CCS-u

Veb stranica sa Masivnim otvorenim onlajn kursom „Digitalna kultura“ dostupna je na veb stranici projekta u kategoriji MOOC na adresi https://sideeurope.eu/lp-courses/ na kojoj je dostupan kompletan materijal kursa „Digitalna kultura“ dostupno na 6 jezika: srpski, engleski, italijanski, poljski, grčki i francuski.

Da biste videli materijale za kurs prevedene na druge jezike osim engleskog, potrebno je da se svaki korisnik prvo registruje i prijavi na veb lokaciju https://sideeurope.eu/vp-login.php

Na sajtu sa predmetom „Digitalna kultura“ korisnici mogu pristupiti svim obrazovnim materijalima i proučavanjem dostupnih materijala steći nove kompetencije ili ojačati kapacitete za rad u kreativnom i kulturnom sektoru.

Materijali sadrže kvizove koji pomažu korisnicima da testiraju svoje razumevanje svake od predstavljenih tema.

Nakon upoznavanja sa edukativnim materijalima, svaki korisnik će imati priliku da koristi aplikaciju za samoocenjivanje i da dobije objektivne informacije o svojim stečenim kompetencijama. Za sada, ova opcija veb stranice je još uvek u izradi i biće dostupna od 2023.

Takođe, nakon prolaska kroz sve materijale kursa, svaki korisnik ima mogućnost da automatski zatraži i dobije svoj sertifikat o završenom kursu digitalne kulture putem odgovarajuće aplikacije. Sertifikat se može zatražiti u elektronskoj formi na linku https://sideeurope.eu/mooc-certificate-rekuest/