You are currently viewing Sedam godina rada udruženja

Sedam godina rada udruženja

U radu Skupštine je uzelo učešće 17 prisutnih i čime je ostvaren kvorum za rad Skupštine. Sastanku nije prisustvovalo 8 članova Udruženja. Rad Skupštine je vodila predsednica Skupštine Udruženja Brigita Dimitrijević, a zapisničar je bio Dejan Gluvačević.

Predsednica Skupštine Brigita Dimitrijević pozdravila je prisutne, podsetila da su materijale za rad na sednici Skupštine dobili u pozivu za Skupštinu. Materijale je razmatrao Upravni odbor i predložio skupštini na usvajanje: izveštaj o radu, finansijski izveštaj, plan rada, finansijski plan, kao i izmene i dopune Statuta.

Izveštaje o radu udruženja, finansijski izveštaj, plan o radu udruženja i finansijski plan je prisutnim članovima prezentovao predsednik udruženja Rajko Marinković. Predložene su izmene Statuta u cilju lakšeg apliciranja na pozive za projekte u delu ciljeva i izmene člana o delatnosti udruženja prema sugestijama APR.

Svi izveštaji i planovi su jednoglasno usvojeni, nakon čega je rad Skupštine nastavljen u neformalnoj i srdačnoj atmosferi.