You are currently viewing PROJEKAT SIDE: VIRTUELNI KULTURNI PANEL

PROJEKAT SIDE: VIRTUELNI KULTURNI PANEL

Dana 25.11.2022. je po prvi put realizovan nov format „Virtuelni kulturni panel“ na temu estetike umetnosti i komunikologije u današnjem vremenu koji je okupio 14 mladih učesnika. Moderator sastanka je bila prof. Jelena Petrović iz Karlovačke gimnazije koja je za učesnike pripremila video materijal sa informacijama o projektu SIDE. Uvodni panelist je bila prof. dr. Andrea Ratković, docent  Fakulteta Savremenih Umetnosti, a drugi panelist je bila Neda Brajenović, web dizajner.

Nakon uvodnih predavanja panelista je usledila plodna diskusija u kojoj su učesnici dali svoje viđenje na teme panela. Posebno je trerirana situacija sa mladima i njihov odnos prema estetici, umetnosti i digitalnom svetu u kome danas živimo.