You are currently viewing PROJEKAT SIDE: Multiplier sastanak

PROJEKAT SIDE: Multiplier sastanak

Dana 19.1.2023. je po realizovan nov format „Multiplier event“, sastanak sa lokalnim akterima iz Sremskih Karlovaca, koji je okupio 20 učesnika, predstavnika lokalnih javnih, civilnih i poslovnih organizacija. Moderator sastanka je bila prof. Jelena Petrović iz Karlovačke gimnazije koja je za učesnike pripremila video materijal sa detaljnim informacijama o projektu SIDE.

Na sastanku su potom detaljno prezentovani rezultati projekta i novi digitalni alati koji su razvijeni tokom projekta u segmentu Digitalnog kursa u kulturi i koji su sada u formi kursa i samo-ocene digitalnih veština dostupni za besplatnu upotrebu u svakodnevnom radu. Mladi su dobili priliku da ovladaju novim digitalnim veštinama i da ih primene u realizaciji novih formata poput Hackathona i Virtuelnih kulturnih panela.

Prezentovan je projektni sajt u formi nove platforme za MOOC (Massive Open Online Course) sa novim aplikacijama i alatima na adresi https://sideeurope.eu

Učesnici su izrazili svoje zadovoljstvo zbog prilike da se upoznaju sa ovako složenim projektom i svim alatima razvijenim kroz ovaj projekat. Takođe su izrazili zadovoljstvo što se ovakav posao uspešno realizovao u Sremskim Karlovcima i što je Dunav 1245 bio uključen kao partner u realizaciju projekta od opšte dobrobiti. Realizacija SIDE projekta je na najbolji način prezentovala i promovisala ERASMUS+ Program i pokazano da ovaj program doprinosi unapređenju života i rada, posebno mladih.

Nakon diskusije, usledio je neformalni deo sastanka, sa keteringom za sve učesnike.