You are currently viewing Projekat EFIRA

Projekat EFIRA

Projekat je počeo u oktobru 2020. godine i realizovan je na teritoriji 7 zemalja sa 10 partnera na projektu.
Projekat EFIRA imao je za cilj da odgovori na jedan od najvećih izazova sa kojima se suočava ruralna Evropa: odliv mladih iz ruralnih područja.
Tokom realizacije projekta organizovano je 5 tematskih događaja. Izazove su izneli sami mladi, ali i pojedinci koji su direktno uključeni u život i rad mladih na selu, kao što su privrednici, predstavnici lokalne vlasti, školskih ustanova, neprofitnih organizacija koje rade sa mladima. ljudi itd.
Neki od glavnih razloga identifikovanih na nivou EU su nedostatak raznovrsnih mogućnosti zapošljavanja, ograničen pristup uslugama, nerazvijena infrastruktura i nedostatak povezanosti, što zajedno čini ruralna područja manje atraktivnim kao mesta za život i rad (Evropska komisija, 2021.) . Fokus EFIRA je bio da identifikuje osnovne uzroke migracije u zemljama projekta: Hrvatskoj, Estoniji, Mađarskoj, Italiji, Severnoj Makedoniji, Srbiji i Sloveniji, kroz zajedničku diskusiju među projektnim partnerima, i da razvije predloge za sprečavanje migracije mladih kroz aktivne radionice .

Rezultat svih projektnih aktivnosti, tematskih sastanaka i diskusija, izlaganja stručnjaka, predstavnika lokalnih vlasti i dr., sažeti su u dokumentu studije EFIRA, koju su izradili stručnjaci sa zagrebačkog PMF-a. Geografija – prof. dr Aleksandar Lukić i asistent Ivan Šišak, mag.geogr. EFIRA studija će pokušati da utiče na kreiranje politike na nivou EU.
Saradnja na projektu se nastavlja putem društvenih mreža FB, IT kanala i sajta, gde će biti objavljene sve važne aktivnosti u oblasti partnerskih zemalja koje se odnose na temu budućnosti mladih u ruralnim sredinama.
Projekat je sufinansiran od strane Programa Evropa za građane i građanke Evropske unije – Demokratski angažman i građansko učešće, Mera projekata civilnog društva, Mreža gradova.
Ukupan budžet projekta je 118.440 €

projekat_Efira1
projekat_Efira2
projekat_Efira3
projekat_Efira4
projekat_Efira5
previous arrow
next arrow