You are currently viewing Održana prezentacija programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“

Održana prezentacija programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog organizovalo je danas prezentaciju EU programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“. Prezentaciji u Palati Srbija prisustvovalo je oko 40 predstavnika organizacija civilnog društva.

Skup je otvorio v.d. pomoćnika ministra Žarko Stepanović, koji je naglasio veliki značaj učešća Republike Srbije u ovom programu, koji za cilj ima doprinos postizanju veće jednakosti u društvu, vladavini prava i jačanju demokratije, te daje podršku organizacijama civilnog društva i drugim potencijalnim akterima za projekte u širokom spektru oblasti koje program pokriva.

Program je predstavila Željka Markulin, kontakt tačka za ovaj program u Republici Hrvatskoj iz Ureda za udruge, koja je prenela iskustvo Republike Hrvatske u učestvovanju u ovom programu od 2021. godine.

 

Opšti cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.

 

Ovaj program je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Evropske unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te tako ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.

Prezentaciji programa ispred Dunava 1245 učestvovali su Neda Brajenović i Rajko Marinković.