You are currently viewing Srbija potpisala Sporazum o učešću u programu „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ vrednog 1,5 milijardi evra

Srbija potpisala Sporazum o učešću u programu „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ vrednog 1,5 milijardi evra

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov potpisao je u ime Vlade Republike Srbije Sporazum o učešću Republike Srbije u programu Evropske unije „Građani, jednakost, prava i vrednosti“.
Ovo je program koji daje najveću podršku na nivou EU pre svega organizacijama civilnog društva ali i jedinicama lokalne samouprave, obrazovnim, kulturnim i naučnim institucijama u oblastima Programa. Ukupan budžet Programa je 1,5 milijardi evra za period od 2021-2027 godine.
Potpisivanjem Sporazuma stupila je na snagu privremena primena ovog Sporazuma dok je Srbija zvanično postala jedna od zemalja ravnopravnih učesnica ovog Programa. Svi projekti odobreni u toku 2023. godine korisnicima iz Republike Srbije, uskoro će moći i zvanično da krenu sa implementacijom.
Мinistarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog će u narednom periodu zvanično podneti zahtev Evropskoj komisiji za imenovanje Ministarstva za Nacionalnu kontakt tačku za ovaj Program u Republici Srbiji. U skladu s tim, Ministarstvo planira niz događaja u vezi sa promocijom samog programa, otvorenim pozivima i mogućnostima koje ovaj Program nudi kako organizacijama civilnog društva, tako i organima javne uprave na sva tri nivoa vlasti, institucijama u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i mnogim drugim potencijalnim korisnicima.
Opšti cilj Programa „Građani, jednakost, prava i vrednosti“ je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima, naročito kroz podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima koji su aktivni na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, te podsticanje građanskog i demokratskog učešća, radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava utemeljenih na pravima i vladavini prava. Program posebno podstiče učešće regionalnih i lokalnih organizacija civilnog društva.
„Građani, jednakost, prava i vrednosti“ je najveći program do sada namenjen promociji i zaštiti vrednosti Unije: demokratije, vladavine prava, osnovnih prava, transparentnosti i dobrog upravljanja, te kao takav ima za cilj jačanje demokratije u Evropi i podizanje svesti građana/ki o pravima i vrednostima sadržanima u osnovnim Ugovorima i Povelji EU o osnovnim pravima, pružajući finansijsku podršku neprofitnom sektoru u promociji tih prava i zajedničkih vrednosti.
Sve informacije o predstojećim događajima mogu da se pratite na internet stranici Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, profilima Ministarstva na društvenim mrežama, kao i na fejsbuk stranici Programa: