REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

U okviru projekta European AWE, organizovano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za učešće…

Continue ReadingREALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“