REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

U okviru projekta European AWE, organizovano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za učešće…

Continue Reading REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“

U cilju upoznavanja sa iskustvima partnerskih udruženja iz regiona i Evrope u vezi sa aktivnim učešćem građana u rešavanju problema lokalne zajednice, delegacija Udruženja Dunav 1245 iz Sremski Karlovaca prisustvovala…

Continue Reading DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“

ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „WISE – WHILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE“

U glavnom gradu Portugala Lisabonu od 12. - 14. marta 2019. održana je  završna konferencija projekta WISE pod nazivom “Evropska unija:  prošlost, sadašnjost i budućnost – Odakle dolazimo, kuda idemo?”…

Continue Reading ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA „WISE – WHILE INNOVATING AND STRENGTHENING EUROPE“