REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

U okviru projekta European AWE, organizovano je 6 građanskih foruma u 5 partnerskih zemalja na prioritetne teme Programa „Evropa za građane“: Euroskepticizam, migrantska kriza, prava manjina i formati za učešće…

Continue Reading REALIZOVAN PROJEKAT “EVROPSKA OSA ZAPAD-ISTOK” (EUROPEAN AWE) FINANSIRAN U OKVIRU PROGRAMA „EVROPA ZA GRAĐANE“

PREDSTAVNICI „DUNAV 1245“ U POSETI KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE

Dana 08.avgusta 2019 godine predstavnici udruženja „Dunav 1245“ posetili su Kancelariju za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije gde ih je primila gđa Jelena Todorović savetnica za sprovođenje projekata…

Continue Reading PREDSTAVNICI „DUNAV 1245“ U POSETI KANCELARIJI ZA SARADNJU SA CIVILNIM DRUŠTVOM VLADE REPUBLIKE SRBIJE

DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“

U cilju upoznavanja sa iskustvima partnerskih udruženja iz regiona i Evrope u vezi sa aktivnim učešćem građana u rešavanju problema lokalne zajednice, delegacija Udruženja Dunav 1245 iz Sremski Karlovaca prisustvovala…

Continue Reading DUNAV 1245 U POSETI NOVOM MESTU U SLOVENIJI, U OKVIRU PROJEKTA „EUROPE IS COOL“