O nama

DUNAV 1245 su osnovali građani, dana 10. 10. 2015. Godine, a vodi ga Upravni odbor. Udruženje radi u skladu sa strateškom orjentacijom.

Građani i građanke, članovi Udruženja ulažu svoje vreme, znanje i veštine u aktivnosti koje vode ka konkretnim ciljevima.

Udruženje radi na podizanju kapaciteta svojih članova za aktivno delovanje na lokalnom i regionalnom nivou. Svoje aktivnosti planira u skladu sa Strateškim planom i istraživanjima i to radi na transparentan način . Koristimo prednosti nacionalne i internacionalne saradnje i umrežavanja. 

DUNAV 1245 je član evropske organizacije za razvoj lokalne demokratije „ALDA“ kao i član Partnerstva za ruralni razvoj “Sremski Karlovci – Kovilj”.

Dunav 1245 podržava:

  • planski razvoj
  • građansko učešće u planiranju i odlučivanju
  • projektni pristup finansiranju (na svim nivoima)
  • učešće lokalnih aktera
  • državne programe podrške lokalnom razvoju (kreditiranje, IPARD Program, razvojni fondovi..)

TIM Dunava 1245:

RAJKO MARINKOVIĆ – predsednik udruženja

DEJAN GLUVAČEVIĆ – direktor sektora za upravljanje projektima

BRIGITA DIMITRIJEVIĆ – predsednica Skupštine

IRENA BJELIĆ – član Upravnog odbora

NEBOJŠA GAVRILOVIĆ – član Upravnog odbora

JELENA PETROVIĆ – član Upravnog odbora

RADOVAN MIŠIĆ – član Upravnog odbora

NEDA BRAJENOVIĆ – presednik Nadzornog odbora

JOSIP VARGA – član Nadzornog odbora

RADOVAN ILIĆ – član Nadzornog odbora

Tim Dunava 1245 svakako čine i svi građani koji svojim znanjem, veštinama i aktivnostima doprinose boljem kvalitetu rada udruženja.