U okviru Erazmus + projekta SIDE (Uspešni inovatori u digitalnoj kulturi), partneri iz šest zemalja (Belgija, Italija, Kipar, Srbija, Grčka i Poljska) već dve godine uspešno sarađuju kako bi  omogućili mladima da unaprede neophodne digitalne veštine za promociju umetnosti i kulture kao i da budu uspešni inovatori razvijanjem inicijativa za digitalizaciju kulturnih sadržaja na lokalnom i međunarodnom nivou.

Tokom treće faze projekta, Dunav 1245 organizovao je tri pilot radionice u kojima su učesnici kroz samoevaluaciju procenjivali svoje digitalne veštine, proširivali svoje znanje o značaju kulture EU i potrebi za usavršavanjem digitalnih veština zaposlenih u kulturi i kreativnom sektoru kako bi se premostio jaz koji je nastao kao posledica digitalne transformacije. Učesnici su bili maturanti Karlovačke gimnazije i studenti treće godine Filozofskog i Tehničkog fakulteta u Novom Sadu, koji su pilotirali e-alat za samoevaluaciju koji je kreiran kao treći intelektualni rezultat tokom projekta.