U sklopu projekta EFYRA, (program Evropa za građane), u organizaciji udruženja Dunav 1245 Pozivamo Vas da uzmete učešće na „Ruralnom glasu“ u petak, 1. oktobra 2021. sa početkom u 10.00 časova, hotel „Norcev“,…

Continue Reading

Dunav 1245 – član Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021-2030. godine

Prvi sastanak Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021 do 2030. godine održan je 27. jula…

Continue Reading Dunav 1245 – član Posebne radne grupe za izradu Nacrta strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period od 2021-2030. godine